Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางรษิกา ชาญณรงค์

นางรษิกา ชาญณรงค์

แรงงานจังหวัดภูเก็ต

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดภูเก็ต  มอบหมายนางสาวฟารีด้า หมัดโส๊ะ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางสาวอมรรัตน์ ฉิมปลอด  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “หลักสูตรการทำขนมพื้นเมืองภูเก็ตขนมอาโป้ง และขนมเดือน”

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดภูเก็ต มอบหมายนางสาวฟารีด้า หมัดโส๊ะ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางสาวอมรรัตน์ ฉิมปลอด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “หลักสูตรการทำขนมพื้นเมืองภูเก็ตขนมอาโป้ง และขนมเดือน”

pll_number_of_visitor 3 ครั้ง pll_posted_date 24 พ.ค. 2566

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานเปิด “กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด”

นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด “กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด”

pll_number_of_visitor 60 ครั้ง pll_posted_date 14 ม.ค. 2565

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

ลิงก์ที่น่าสนใจ

TOP